Deel deze pagina

Het Saenredam College in beweging

  • 7 december 2018

Voor het Saenredam College in Zaandijk zijn het spannende tijden. De grondige transformatie die staat te gebeuren is dan ook niet niks. De voorgenomen veranderingen zullen hun grote  impact hebben op de leerlingenpopulatie en het curriculum van de school. Niet in de laatste plaats gaat het een nog ruimer appel doen op het vaktechnisch en didactisch vermogen van het docententeam.

Wat is er precies aan de hand? Als er één school is die de eb en vloed van de leerlingenstromen aan den lijve heeft ondervonden, dan is het wel het Saenredam. Ooit in de jaren tachtig van de vorige eeuw gestart als een scholengemeenschap voor mhv, bestond het aanbod van het college de laatste 10 jaren uit vmbo b/k en tl. Daarnaast heeft de school een ISK. Begin dit jaar besloot OVO, het bevoegd gezag van het Saenredam, om het college in 2019 terug om te vormen naar een school voor mavo-havo. Ook nu weer is dit besluit ingegeven door de veranderende leerlingenstromen, met name door de roep om meer havo  in de Zaanstreek.

Over wat dat betekent voor de school sprak ik met directeur Marijke Hendriks en de Afdelingsleider van het 1ste leerjaar Tineke Keuning. En natuurlijk over welke rol peer coaching gaat spelen in deze turbulente tijden.

Alle leerlingen trainen

Hét hoofdonderwerp was vanzelfsprekend dat laatste: welke positie krijgt Peer coaching straks in de nieuwe opzet van de school? Een aanzienlijk grotere, was het eenduidige antwoord. Het Saenredam is stevig van plan peer coaching als een consoliderende factor in te zetten voor de sociale veiligheid in en buiten de school. In het visiedocument dat onder de ingezette ontwikkeling is gelegd, stelt de schoolleiding dat alle leerlingen daarom een training zullen krijgen in de principes die achter peer coaching zitten. Een beter instrument om peer coaching stevig te verankeren is er eigenlijk niet. En het sluit nauw aan bij het nieuwe onderwijsconcept dat het Saenredam voorstaat (waarover later meer). De borging van peer coaching valt straks ook op te maken uit de nieuwe opzet van het lesrooster: daarin krijgt peer coaching onbetwiste ruimte.

De school wil dit nieuwe jaar naast de Peer Buddy’s Nieuwkomer op de ISK aan de slag met Peer Leaders en de Peer Tutors, dat laatste liefst in samenwerking met andere scholen. Uit ervaring kennen Marijke en Tineke een belangrijke succesfactor voor het welslagen van Peer coaching: de mentoren moeten zijn opgeleid tot Docentcoach. Veel docenten zijn aan het eind van het voorbij schooljaar vertrokken en ook dit jaar is er verloop. Krimp en leeftijd zijn daarvan de hoofredenen. Dat is een mooie kans voor een nieuwe (door)start, stellen Marijke en Tineke. En we willen graag met het nieuwe team kijken bij andere scholen hoe die omgaan met peer coaching.

Het onderwijsconcept

In feite wordt het Saenredam een nieuwe school en daarmee is er een directe aanleiding om naast het nieuwe opleidingsprofiel ook te werken van een verfrist onderwijsconcept. De vernieuwde onderbouw gaat binnen dat concept bijvoorbeeld drie clusters kennen, te weten:

  • Lifestyle Science
  • Creatieve Economie
  • Burgerschap

Door dit alles heen zit dus de peer coaching van Peer2Peer gevlochten, maar ook deep democracy, kennis van de wereld algemeen, creativiteit en filosofie. Het is een robuust, maar flexibel aanbod, stelt de schoolleiding met voldoening. En het eigenaarschap van deze nieuwe opzet ligt voornamelijk bij het docententeam, net als het leerproces sterk bij de leerling komt te liggen. De presentatie van het nieuwe concept is binnen en buiten het Saenredam heel goed ontvangen.

Dirk J. van der Spoel